Øving 1: LYTT

Målet med denne øvingen er å lære hvordan man finner ut hva som skrives i sosiale medier, og å sette opp faste søk og bruke en RSS leser. Først setter hver enkelt av dere opp Google Reader, eller en annen RSS leser dersom du allerede bruker eller foretrekker en annen. Så skal dere søke etter informasjon i smågrupper og diskutere hva dere finner. Bruk helst ikke mer enn 30 minutter på første oppgave, slik at det blir nok tid til den andre oppgaven. Så får dere heller eksperimentere litt mer med RSS-leseren på egenhånd i løpet av de neste ukene.

1. Tekniske ferdigheter:

  • Sett opp en RSS leser, f.eks. Google Reader. Legg til noen utvalgte blogger (begynn f.eks. med denne), og sett inn noen faste søkeord samt RSS-feeds fra Twitter, aviser el.l.

2. Diskutér i smågrupper på 3-4 personer:

Du jobber for Grandiosa/Røde Kors/Festspillene/Kvarteret. (Eller velg din faktiske arbeidsgiver eller organisasjon.) Finn ut hva som skrives om din organsiasjon/bedrift. Bruk:

Skriv en kort rapport og ta vare på den så du kan poste den i bloggen du skal lage på onsdag. Husk lenker!

Tilslutt, i plenum, diskuterer dere hvilke strategier som fungerer best når man skal finne informasjon i sosiale medier.

Om forfatteren

Jill Walker Rettberg er professor i digital kultur på Universitetet i Bergen. Hun forsker på hvordan vi forteller historier på nettet, i sosiale medier og på andre måter, og har blogget på jill/txt siden oktober 2000. Du finner henne også på Twitter som @jilltxt.