Strategiplaner

Noen av dere har begynt å formulere strategiplanene, og det er glimrende. Her er noen eksempler:

  • Aleksander har postet en ganske fullstendig strategi for Cinemateket. Han bruker en lukket Facebookgruppe siden det ikke skal være en offisiell side for Cinemateket, og det er en smart måte å gjøre det på. Da kan dere f.eks. velge å la sensorene bli medlem av gruppen eller (kanskje like greit) kan dere lage en PDF el.l. av hvordan gruppen ser ut og gi oss den. Pass på at alt dere har laget er synlig (det blir kanskje flere sider). Det er bra at Aleksander lenker til hva som allerede fins for Cinemateket og forklarer hva de trenger, og at han kommer med konkrete eksempler på hva slags innhold han vil poste i Facebookgruppen. Han satser heller ikke alt på en hest, men gir eksempler på annen bruk av sosiale medier som vil være del av strategien. Det ville vært bra å også lenke til pensum eller andre eksterne kilder om sosiale medier for å sette strategien i et større kontekst. F.eks. kunne han sammenlignet med andre lignende organisasjoner og hvordan de bruker sosiale medier, eller vist til teori om hva som fungerer eller ikke.
  • Kristine skal lage en blogg om fordøyelsessykdommer, og har skrevet en post om hvordan disse er diskutert i sosiale medier nå. Kjempelurt når man skal legge plan for hva man skal gjøres.
  • Nomonym skal satse på profilen til rapgruppen han er med i og beskriver sine mål kort her, og hvordan det går i en nyere post. Dette er korte underveisposter som kan være bra som motivasjon og rapporter, så det kommer nok mer om strategien og planene etterhvert. Jeg er nysgjerrig på målene til Nomonym: det å øke følgere og views er ikke et endelig mål – for hvorfor gjøre dette? Vil han ha flere som kommer på konserter? Skal noe selges? Er målet kun å nå ut til flest mulig? Og om alle vennene dine blir tilhengere av Facebooksiden – hva så? Hva skal man gjøre med det? Hvordan bruke siden?
  • Hjälp jag bor i Bergen skal være en blogg for nyinnflyttede svensker. Strategien er å lage en blogg med nyttig informasjon og så prøve å spre den til de som kan være interesserte. Ser ut som en god begynnelse.

Jeg har fått noen spørsmål om hva dere egentlig skal gjøre – det snakket vi jo en del om siste undervisningsdag, men dere finner også en beskrivelse her. Hvordan arbeidet vurderes har jeg også blogget om. Alle poster om undervisning og eksamen er samlet i denne mappen.

Husk å lese hverandres blogger!

Om forfatteren

Jill Walker Rettberg er professor i digital kultur på Universitetet i Bergen. Hun forsker på hvordan vi forteller historier på nettet, i sosiale medier og på andre måter, og har blogget på jill/txt siden oktober 2000. Du finner henne også på Twitter som @jilltxt.