Forelesninger arkiv

 • Forelesning 3: DELTA

  Forelesning 3: DELTA

  Hvordan skal man så få andre til å bli engasjert i de samtalene du prøver å starte i sosiale medier? Hva engasjerer? Hva fungerer? Vi ser på gode eksempler, diskuterer hvorfor noe går bra og hvorfor noe ikke slår an. Og hva med det etiske i dette – når slår dugnaden over i kommersiell utnytting? (Gjest: Linn Søvig forteller litt om Friele kaffes erfaringer med Facebook m.m.)

  Les denne

 • Forelesning 2: FORTELL

  Forelesning 2: FORTELL

  I denne forelesningen snakker vi om hvordan man skal skrive for sosiale medier, og om retningslinjer som kan være aktuelle for bedrifter og organisasjoner. Vi snakker også endel om fallgruber og om personvern – men også om det positive ved å dele av seg selv, for sosiale medier fungerer bra som personlige og subjektive samtaler. […]

  Les denne

 • Forelesning 1: LYTT

  Forelesning 1: LYTT

  Etter denne forelesningen vet du hva sosiale medier er og hvor de kommer fra. Du skal også få et overblikk over tekniske hjelpemider for å lese sosiale medier, som RSS, lenker og aggregatorer (dette blir det mer om i øvingen i ettermiddag). Så skal vi diskutere hvordan sosiale medier fungerer som tekster, og hva som kjennetegner gode bidrag til sosiale medier.

  Les denne

 • Åpne forelesninger om sosiale medier

  Åpne forelesninger om sosiale medier

  Forelesningene i DIKULT110: Kommunikasjon i sosiale medier er åpne for alle, og helt gratis. Her ser du et sammendrag av hva det skal dreie seg om.

  Les denne