Kategorier
Undervisning og eksamen

Gratulerer med innleverte mapper!

I dag leverte dere mappen, og jeg ser fra bloggene deres at dere har gjort mye bra arbeid. Gratulerer! Jeg håper at dere syns dere har lært endel av å følge kurset! Takk for følget så langt.

Hurra for dere! Bildet er av Flickr-brukeren michibanban, med lisensen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en
Kategorier
Undervisning og eksamen

Mal for mappen

Bunke med eksamensoppgaver
Nå leverer dere elektronisk, men slik kan bunken se ut for sensor. Bildet er tatt av __Olga__ på Flickr, CC by-en.

Jeg fikk flere spørsmål om levering av oppgaven i dag, særlig om hvorvidt det er lov å fortsette å oppdatere bloggen og det praktiske prosjektet etter innleveringsfristen 11. oktober. Jeg ble også minnet på at UiB trenger å arkivere alle eksamensoppgaver,  og det kan vi jo ikke gjøre så lett med blogger og Facebook-profiler osv.

Vi må derfor kreve at dere leverer teksten til bloggpostene som skal vurderes særskilt, og skjermbilde (evt flere skjermbilder) av det praktiske prosjektet. Når vi har dette, så kan dere fortsette å oppdatere blogger, Twitter, Facebookprofiler osv. Bare ikke endre på det som er gjort før innlevering.

Jeg har laget en mal for mappen hvor det er tydelig hva dere må ha med. Malen finnes i .docx format (for Microsoft Word 2007/8) og i .rtf format for andre tekstbehandlere. Last den ned i fillageret på Mi side og bruk denne til innlevering. Innlevering skjer elektronisk ved å laste dokumentet opp på Mi side.

Husk også vurderingskriteriene.

Noen spørsmål?

Kategorier
Undervisning og eksamen

Veiledningsgrupper på fredag

Fredag 1. oktober er det veiledningsgrupper hvor dere skal presentere de praktiske prosjektene deres (på fem minutter) og hvor dere får tilbakemelding fra lærer og fra hverandre. Det blir fire studenter på hver gruppe, og hver gruppe varer i 45 minutter.

Du må selv melde deg på en gruppe. Det gjør du på Mi side – gå inn på dette diskusjonsforumet, velg et tidspunkt som passer og skriv en melding om at du kommer på den gruppen. Det kan ikke være flere enn fire studenter på hver gruppe, så her er det påmelding etter først-til-mølla prinsippet.

Dette bør du ha lest før gruppeveiledningen:

Prosjektet trenger ikke å være helt ferdig, men jo mer du har gjort, jo nyttigere blir tilbakemeldingene du får. Du må i alle fall ha noe du kan vise oss på prosjektøren og en strategi klar til å formidle. Du skal presentere dette muntlig på ca. fem minutter.

Kategorier
Undervisning og eksamen

Vurderingskriterier

[Dette er endelig versjon, datert 24/9]

Jeg har tidligere beskrevet hva som skal med i mappen, som skal leveres 11. oktober.

Når vi som er sensorer vurderer mappen for å sette karakter begynner vi med å vurdere bloggpostene og ser så på det praktiske prosjektet ditt, som vil trekke karakteren opp eller ned.

Når vi ser på bloggene deres vil vi vurdere følgende:

  • Bruk av kilder. Refererer studenten til pensum og annet relevant stoff på nettet? Gjøres dette ryddig og på en måte som passer i bloggsjangeren, ved å bruke lenker?
  • Er postene kun beskrivende eller klarer studenten å trekke inn flere perspektiv (kontekstualisere temaet)? Er det drøfting? Vurdering? Selvstendige resonnement? Nye idéer? (Og igjen: refereres det til kilder i diskusjonen)
  • Deltar studenten i en større samtale? Tar bloggposter opp temaer som diskuteres i medstudenters eller andres blogger, og lenkes det da til andres bloggposter? Svarer hun/han på kommentarer og støtter diskusjon på egen blogg?
  • Inneholder strategiplanen mål for satsningen i sosiale medier, målgruppe, klare aktiviteter som vil gjennomføres, og en diskusjon av hvordan man vil vite om man har lykkes? Det teller positivt om man drøfter hva som kan gå galt, og hvordan man i så fall kan hente ting inn igjen.
  • Du velger tre poster som vi leser nøye, men vi ser også på bloggen som helhet. Minstekravet er 10 poster. Viser disse jevnt arbeid? Er det lagt ekstra arbeid i å tilpasse bloggen formålet? (Dette kreves ikke men kan gi litt ekstra uttelling.) Berører postene mange av temaene som har vært diskutert i kurset?

Det praktiske prosjektet:

  • Du skal lage en profil for din valgte organisasjon i et sosialt nettsted. Her vurderer vi ut fra kreativitet og hvor grundig du har gjort arbeidet. For eksempel vil en profil i Facebook med tre litt intetsigende poster og ingenting annet antageligvis bestå (dersom bloggpostene er tilfredsstillende) men vil i hvert fall ikke trekke karakteren opp. Dersom du derimot har funnet på noe som ikke alle andre allerede har gjort, og har lagt litt arbeid i å bygge ut profilen eller det du bruker, så vil dette helt klart telle positivt. Om du har laget en Facebookside så legg inn flere poster og legg til ekstra info, kanskje bilder osv om det passer, eller andre ting på andre platformer. Antall følgere vil ikke ha innvirkning på karakteren, men dersom du f.eks. får en venn til å skrive kommentarer på siden og selv svarer for å demonstrere hvordan du vil håndtere kommentarer fra folk så er det bra.
Bilde av Jakobb, Lisens: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/. Klikk på bildet for å komme til originalen.
Kategorier
Undervisning og eksamen

Legg inn en lenke til bloggen din her

Skriv en kommentar med URLen til bloggen din, så skal jeg legge den til listen. Jeg har allerede fått noen inn:

Kategorier
Undervisning og eksamen

Hvordan finne fram til forelesningene

Forelesningene finner sted i et nytt bygg i Jekteviksbakken 31 som ligger på andre siden av Nygårdshøyden, altså mot Puddefjorden, ikke mot byen. Det er inngang fra Torborg Nedreaasgate.

Her er et kart som viser hvordan du kan gå fra HF-bygget eller Sydneshaugen skole. Det er den andre inngangen langs Torborg Nedreaas gate, og du går altså inn en glassskyvedør med UiB sin uglelogo på. Studentkortene deres virker antagelig ikke på døren, så jeg sender noen ut med jevne mellomrom mellom ca kl 9 og 9:15 for å åpne døren.

Det ryktes at det er mulig å komme inn i bygningen gjennom en bro fra Jusbygget, men utsendte medarbeidere fant ikke ut hvordan man kom inn der, så den veien velger dere på eget ansvar!

Under kartet følger detaljerte beskrivelser fra mine kollegaer på nordisk, som også har undervisning i dette huset dette semesteret.

Slik finner du forelesningsssalen når du går fra Sydneshaugen skole eller HF-bygget. Merk at inngangen er fra Torborg Nedreaasgate selv om adressen er Jekteviksbakken 31.

Bilete av huset ser de her:

http://rom.uib.no/wrb_addons/images_zone.asp?zone_hostkey=JVB31_&zone_name=Jekteviksbakken+31+(Jus+II)

Jekteviksbakken 31 (Jus 2) er eit stort nybygg ved sida av Jusbygget (som består av gammal og ny del). De kan i teorien gå gjennom Jusbygget for å kome dit, MEN det er ikkje skilta og vanskeleg å finne fram.
De skal inn i huset frå Torborg Nedreaas’ gate, gjennom ein inngang merkt «UiB» på eit litt «anonymt» skilt.

Her kjem ei meir detaljert forklaring.

Gå frå Nygårdshøyden på Puddefjordsida, slik:

– Frå Sydneshaugen skole kan de gå Ivar Aasens gate til Dokkeveien.

– Til venstre i Dokkeveien, dvs. ned bakken.

– Dernest til høgre gjennom Jekteviksbakken, som fører ned til det aktuelle bygget.

– Jekteviksbakken går vidare på høgre sida av bygget, og der skal de ikkje gå.

– Men, de skal gå vidare på venstre sida av bygget, langs Torborg Nedreaas’ gate. Torborg Nedreaas’ gate er en trafikkerte hovudvegen. Der finst minst to inngangar. De skal inn den andre av dei, merkt «UiB», men litt «anonymt» skilt. Det er litt før de kjem til nokre trapper i friluft.

Dette kartet (frå Torodd Kinn) viser huset og inngangen: http://www.folk.uib.no/hfotk/Jekteviksbakken_31.bmp
Døra til denne inngangen merkt «UiB» er låst, og de må vente på å bli låst inn. Det må forelesaren gjere før undervisninga startar. Derfor er det VIKTIG at det er der i god tid før kl. 1215, helst kl. 1210. Dessutan er døra inn til auditoriet låst med kort. Studentkorta verkar ikkje på desse dørene.

Her kjem opplysningar om kart:
– (På fleire av UiBs nettsier er det lagt bokmerke til Google-map. Der fører denne adressa fører til GAL stad, til eit gammalt gult trehus i Jekteviksbakken 27. Det same skjer dersom det elles søkjer gjennom Google.)
– På Gule siders kart, http://kart.gulesider.no/, blir Jekteviksbakken 31 markert på ein parkeringsplass. Det er der huset er bygt.
– Opplysningen 1881, http://www.1881.no/Map/, ser ut til å føre til rett stad, til parkerignsplassen der huset er bygt.

Kategorier
Undervisning og eksamen

Vurderingsmappen bestemmer karakteren din

Karakter blir gitt ut fra vurdering av en mappe som skal inneholde følgende:

  • praktisk prosjekt: en profilside på et sosialt nettsted for en organisasjon eller bedrift. Organisasjonen kan vere fiktiv og bare for øvelsens skyld eller en kan velge en organisasjon en har tilknyting til.
  • en blogg med refleksjonstekster om de temaer som en diskuterer i emnet. Bloggen skal ha minst ti postar. Studenten skal peke ut tre av disse som særleg tellende, og disse skal til sammen utgjøre minimum 1200 ord. En av de utvalgte postene skal diskutere valg gjort i oppsettet av profilsiden som utgjør første del av mappen og skal dessutan skissere en strategiplan for hvordan en tenker at en kan arbeide videre med kommunikasjon i sosiale medier for den aktuelle organisasjonen.

Mappen skal leveres innen 11. oktober, 2010, kl 12:00. Dette gjøres ved at du lager et dokument (PDF, txt eller Word) som skal inneholde URL til profilsiden og til bloggen din. Husk studentnummer (ikke navn) og emnekoden DIKULT110. Dette lastes opp til eksamensmappen for emnet i Studentportalen (Mi side).

Fotograf: Ketil Born ved Nasjonalbiblioteket. Creative Commons lisens Attribution 2.0 Generic
Fotograf: Ketil Born ved Nasjonalbiblioteket. Creative Commons lisens Attribution 2.0 Generic
Kategorier
Undervisning og eksamen

Pensum og arbeidsinnsats

Det er én pensumbok som du kan kjøpe på Studia:

  • Jill Walker Rettberg, Blogging, Polity Press, 2008. (ca. 60,000 ord)

Annet pensum er på nettet.

Det er mindre pensum enn du kanskje er vant med fra emner på denne størrelsen fordi du kommer til å bruke mye tid på å sette deg inn i sosiale medier og til å lese etter egne interesserer.

Her er den totale tidsbruken som er beregnet for emnet. 125 timers arbeid er den normerte arbeidsinnsatsen for 5 studiepoeng.

Aktivitet Timer
Forelesninger 9
Forberedelse og etterarbeid i forb. m/forelesninger og øvinger 6
Øvinger 6
Gruppeveiledning 2
Forberede presentasjon av sitt prosjekt til gruppeveiledningen 2
Praktisk: sette seg inn i sosiale medier 25
Lesing av pensum (ca. 90000 ord, 80 ord i minuttet = 18.75t) 20
Skrive refleksjonstekster (1200 ord, 100 ord i timen) 12
Annen blogging 10
Lese medstudenters blogger (2 timer i uken) 8
Praktisk prosjekt 25
Totalt 125
Kategorier
Undervisning og eksamen

Hvordan er undervisningen organisert?

Semesterplanen ligger nå ute, men er fortsatt under arbeid. Datoer, klokkeslett og tidspunkter er helt klare, mens selve innholdet på forelesninger og øvinger fortsatt er under arbeid. Vi har også en Facebookside – «lik» den så får du oppdateringer på Facebook også.

Også denne bloggen er helt i startfasen – det blir mye mer her i løpet av de neste ukene, både for deg som skal følge undervisningen og for andre interessert. Min personlige forskningsblogg, jill/txt, har kanskje også innlegg du er interessert i.

Du kan i tillegg følge foreleseren på Twitter som @jilltxt og faggruppen for digital kultur som @digitalkultur.

En lett 50-talls tenåring sitter ved skolepulten sin.
Nå begynner snart semesteret.