Kategorier
Oppgaver

Øving 1: LYTT

Målet med denne øvingen er å lære hvordan man finner ut hva som skrives i sosiale medier, og å sette opp faste søk og bruke en RSS leser. Først setter hver enkelt av dere opp Google Reader, eller en annen RSS leser dersom du allerede bruker eller foretrekker en annen. Så skal dere søke etter informasjon i smågrupper og diskutere hva dere finner. Bruk helst ikke mer enn 30 minutter på første oppgave, slik at det blir nok tid til den andre oppgaven. Så får dere heller eksperimentere litt mer med RSS-leseren på egenhånd i løpet av de neste ukene.

1. Tekniske ferdigheter:

 • Sett opp en RSS leser, f.eks. Google Reader. Legg til noen utvalgte blogger (begynn f.eks. med denne), og sett inn noen faste søkeord samt RSS-feeds fra Twitter, aviser el.l.

2. Diskutér i smågrupper på 3-4 personer:

Du jobber for Grandiosa/Røde Kors/Festspillene/Kvarteret. (Eller velg din faktiske arbeidsgiver eller organisasjon.) Finn ut hva som skrives om din organsiasjon/bedrift. Bruk:

Skriv en kort rapport og ta vare på den så du kan poste den i bloggen du skal lage på onsdag. Husk lenker!

Tilslutt, i plenum, diskuterer dere hvilke strategier som fungerer best når man skal finne informasjon i sosiale medier.

Kategorier
Undervisning og eksamen

Hvordan finne fram til forelesningene

Forelesningene finner sted i et nytt bygg i Jekteviksbakken 31 som ligger på andre siden av Nygårdshøyden, altså mot Puddefjorden, ikke mot byen. Det er inngang fra Torborg Nedreaasgate.

Her er et kart som viser hvordan du kan gå fra HF-bygget eller Sydneshaugen skole. Det er den andre inngangen langs Torborg Nedreaas gate, og du går altså inn en glassskyvedør med UiB sin uglelogo på. Studentkortene deres virker antagelig ikke på døren, så jeg sender noen ut med jevne mellomrom mellom ca kl 9 og 9:15 for å åpne døren.

Det ryktes at det er mulig å komme inn i bygningen gjennom en bro fra Jusbygget, men utsendte medarbeidere fant ikke ut hvordan man kom inn der, så den veien velger dere på eget ansvar!

Under kartet følger detaljerte beskrivelser fra mine kollegaer på nordisk, som også har undervisning i dette huset dette semesteret.

Slik finner du forelesningsssalen når du går fra Sydneshaugen skole eller HF-bygget. Merk at inngangen er fra Torborg Nedreaasgate selv om adressen er Jekteviksbakken 31.

Bilete av huset ser de her:

http://rom.uib.no/wrb_addons/images_zone.asp?zone_hostkey=JVB31_&zone_name=Jekteviksbakken+31+(Jus+II)

Jekteviksbakken 31 (Jus 2) er eit stort nybygg ved sida av Jusbygget (som består av gammal og ny del). De kan i teorien gå gjennom Jusbygget for å kome dit, MEN det er ikkje skilta og vanskeleg å finne fram.
De skal inn i huset frå Torborg Nedreaas’ gate, gjennom ein inngang merkt «UiB» på eit litt «anonymt» skilt.

Her kjem ei meir detaljert forklaring.

Gå frå Nygårdshøyden på Puddefjordsida, slik:

– Frå Sydneshaugen skole kan de gå Ivar Aasens gate til Dokkeveien.

– Til venstre i Dokkeveien, dvs. ned bakken.

– Dernest til høgre gjennom Jekteviksbakken, som fører ned til det aktuelle bygget.

– Jekteviksbakken går vidare på høgre sida av bygget, og der skal de ikkje gå.

– Men, de skal gå vidare på venstre sida av bygget, langs Torborg Nedreaas’ gate. Torborg Nedreaas’ gate er en trafikkerte hovudvegen. Der finst minst to inngangar. De skal inn den andre av dei, merkt «UiB», men litt «anonymt» skilt. Det er litt før de kjem til nokre trapper i friluft.

Dette kartet (frå Torodd Kinn) viser huset og inngangen: http://www.folk.uib.no/hfotk/Jekteviksbakken_31.bmp
Døra til denne inngangen merkt «UiB» er låst, og de må vente på å bli låst inn. Det må forelesaren gjere før undervisninga startar. Derfor er det VIKTIG at det er der i god tid før kl. 1215, helst kl. 1210. Dessutan er døra inn til auditoriet låst med kort. Studentkorta verkar ikkje på desse dørene.

Her kjem opplysningar om kart:
– (På fleire av UiBs nettsier er det lagt bokmerke til Google-map. Der fører denne adressa fører til GAL stad, til eit gammalt gult trehus i Jekteviksbakken 27. Det same skjer dersom det elles søkjer gjennom Google.)
– På Gule siders kart, http://kart.gulesider.no/, blir Jekteviksbakken 31 markert på ein parkeringsplass. Det er der huset er bygt.
– Opplysningen 1881, http://www.1881.no/Map/, ser ut til å føre til rett stad, til parkerignsplassen der huset er bygt.

Kategorier
Forelesninger

Åpne forelesninger om sosiale medier

Forelesningene i DIKULT110: Kommunikasjon i sosiale medier er åpne for alle, og helt gratis. De som ønsker å ta hele emnet og få studiepoenguttelling for det må melde seg opp til eksamen hos UiB, følge øvinger i tillegg til forelesningene, og levere en vurderingsmappe.

Her er innholdet i de åpne forelesningene:

mandag 30. august: LYTT
kl 9:15-12:00, Jekteviksbakken 31, Auditoriet

Etter denne forelesningen vet du hva sosiale medier er og hvor de kommer fra. Du får også et overblikk over tekniske hjelpemider for å lese sosiale medier, som RSS, lenker og aggregatorer. Vi kommer til å diskutere hvordan sosiale medier fungerer som tekster, og hva som kjennetegner gode bidrag til sosiale medier. (Gjest: Astrid Valen-Utvik fra VU)

onsdag 1. september: FORTELL
kl 9:15-12:00, Jekteviksbakken 31, Auditoriet

I denne forelesningen snakker vi om hvordan man skal skrive for sosiale medier, og om retningslinjer som kan være aktuelle for bedrifter. Vi snakker også endel om fallgruber og om personvern – men også om det positive ved å dele av seg selv, for sosiale medier fungerer bra som personlige og subjektive samtaler.

fredag 3. september: DELTA
kl 9:15-12:00, Jekteviksbakken 31, Auditoriet

Hvordan skal man så få andre til å bli engasjert i de samtalene du prøver å starte i sosiale medier? Hva engasjerer? Hva fungerer? Vi ser på gode eksempler, diskuterer hvorfor noe går bra og hvorfor noe ikke slår an. Og hva med det etiske i dette – når slår dugnaden over i kommersiell utnytting? (Gjest: Linn Søvig forteller litt om Friele kaffes erfaringer med Facebook m.m.)

Forelesningene finner sted i Jekteviksbakken 31, med inngang fra Torborg Nedreaasgate. Inngangen er merket med UiB sitt logo, men døren er låst, så vær presis! Her finner du et kart.

Slik finner du forelesningsssalen når du går fra Sydneshaugen skole eller HF-bygget. Merk at inngangen er fra Torborg Nedreaasgate selv om adressen er Jekteviksbakken 31.
Kategorier
Gode eksempler

Blogger hvor du kan lese mer om sosiale medier

Her er noen gode blogger om sosiale medier som du kan sjekke ut. Dersom du liker dem, legg dem til RSS-leseren din, som du lærer å sette opp i første øvingstime.

Norske blogger:

 • NRKbeta: NRKs sandkasse for teknologi og nye medier. Mye spennende, gode analyser og stadige nye funn.
 • Sosialkontoret: En blogg om strategi og måling for sosiale medier
 • Kuttisme.no: Et mantra for effektive nettsteder. «Kuttisme er en fagblogg om søkemotor- markedsføring, e-postmarkedsføring, brukervennlighet, konverteringsrate, webutvikling og webanalyse.»
 • Metronet er et firmablogg jeg fikk anbefalt på Twitter, om Google-analyse og markedsføring.

Engelskspråklige blogger:

 • Mashable: Hyppige poster om alt nytt som skjer innen sosiale medier. Du kan finne interessante ting i arkivene om du leter etter noe spesielt.
 • ReadWriteWeb: litt dypere analyse

Generelt: Sonitus Magasin håndplukker gode norske bloggposter – her finner du mye bra lesestoff! Det fins selvsagt mange flere gode blogger – legg gjerne igjen en kommentar med din favoritt!

Bilde av en kvinne som ber deg komme inn i skjermen
Det er mange som vil dele av sin kunnskap om sosiale medier, og du finner mye bra stoff på nettet. Bildet er laget av Flickr-brukeren Elven*Nicky, og er lisensiert som Creative Commons Attribution 2.0 Generic.
Kategorier
Teori

Disseminasjon og dialog

Massekommunikasjon gjorde at det var billigst å sende ut samme budskap til millioner av mennesker. Man var fornøyd dersom man fikk 1% napp.

Dette er disseminasjons-modellen, som jeg i boken Blogging (s 35-36) forklarer ligner på lignelsen om såkornet i bibelen – såmannen strør ut såkorn uten å bekymre seg for hvor det lander, og selv om mye faller på stengrunn, så faller noe i god jord og bærer frukt.

Sosiale medier fungerer omvendt, og følger dialog-modellen som Platon argumenterer for i Faidros og andre steder. Platon mener at man får best utbytte ved å plante sine frø i fruktbar jod og stelle godt med dem – altså å velge mottakere for et budskap med omhu og gå i dialog med dem for å overbevise dem eller lære dem opp.

Dette skriver også Kristine Lowe om. Hun siterer Adriana Lukas som sier «When I blog I get attention, it’s not monetized, but the value is there… It’s who, not how many, who reads your blog that’s important. I would rather have 1000 important readers than 100,000 random readers, if impact is why I blog.»

Bildet er takk av Flickr-brukeren --Tico--, som ikke har oppgitt fullt navn, men som har lisensiert bildet som Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic.

Kategorier
Undervisning og eksamen

Vurderingsmappen bestemmer karakteren din

Karakter blir gitt ut fra vurdering av en mappe som skal inneholde følgende:

 • praktisk prosjekt: en profilside på et sosialt nettsted for en organisasjon eller bedrift. Organisasjonen kan vere fiktiv og bare for øvelsens skyld eller en kan velge en organisasjon en har tilknyting til.
 • en blogg med refleksjonstekster om de temaer som en diskuterer i emnet. Bloggen skal ha minst ti postar. Studenten skal peke ut tre av disse som særleg tellende, og disse skal til sammen utgjøre minimum 1200 ord. En av de utvalgte postene skal diskutere valg gjort i oppsettet av profilsiden som utgjør første del av mappen og skal dessutan skissere en strategiplan for hvordan en tenker at en kan arbeide videre med kommunikasjon i sosiale medier for den aktuelle organisasjonen.

Mappen skal leveres innen 11. oktober, 2010, kl 12:00. Dette gjøres ved at du lager et dokument (PDF, txt eller Word) som skal inneholde URL til profilsiden og til bloggen din. Husk studentnummer (ikke navn) og emnekoden DIKULT110. Dette lastes opp til eksamensmappen for emnet i Studentportalen (Mi side).

Fotograf: Ketil Born ved Nasjonalbiblioteket. Creative Commons lisens Attribution 2.0 Generic
Fotograf: Ketil Born ved Nasjonalbiblioteket. Creative Commons lisens Attribution 2.0 Generic
Kategorier
Gode eksempler

Hvordan statsministeren bruker sosiale medier

Jens Stoltenberg har prøvd seg en del på sosiale medier det siste året eller så. Det å blogge fra en så synlig stilling er en ekstra utfordring, med stor fallhøyde. Sosiale medier fungerer som regel best som direkte kommunikasjon – altså når man får høre direkte fra aktøren i stedet for fra pressesekretæren el.l. – men det er kan hende vanskelig for en statsminister å få tid til direkte kommunikasjon med sine borgere. Et vanskeligere hinder er sannsynligvis at det rett og slett er uvant. Det er ingen tradisjon for at statsministeren skal svare på spørsmål fra enkeltpersoner.

Jens Stoltenberg, fotografert av Håkan Dahlström (CC).

I mars 2010 ble fem bloggere invitert til statsministerens kontor – og inviterer man bloggere til noe sånt får man selvsagt mye gratis PR ved at bloggerne tvitrer og blogger om det. Her er for eksempel  «Sjefsengelens» kommentarer, med skjermbilder av hvordan hun skrev om invitasjonen på Twitter og Facebook. Bloggerne var tydelig nøye utvalgt for å dekke forskjellige typer blogging. Sjefsengelen er Céline Thommessen, som driver et hotell. Andre inviterte var Bente Kalsnes, Børge Roum (@forteller), som er student og svært aktiv i sosiale medier (her forteller Børge om møtet), Knut Johannessen fra Vox Populi, et magasin om ytringsfrihet her ved UiB, og Ingunn Kjøl Wiig, som er en lærer som bl.a. startet Del og bruk, et aktivt nettverk for undervisere på Ning.

Bildet er tatt fra Flickr, hvor det er publisert av brukeren "Statsministerens kontor" og gjort tilgjengelig under et Creative Commons lisens hvor mangfoldiggjørelse er tillatt sålenge opphavsmannen navngis og ingen bearbeidelser er gjort.

Noe etter dette fikk Stoltenberg prøvd ut rådene til bloggerne da han virkelig tok Twitter i bruk da han fikk flyturen hjem fra New York ødelagt av vulkanaske og måtte kjøre hjem fra Spania. NRKbeta har en god oppsummering av hva og hvordan han twitret, eller du kan lese hva han skrev selv – han heter @jensstoltenberg på Twitter (Tips: det er lurt å bruke sitt eget navn på Twitter dersom du vil at folk skal huske hvem du er!). Siden har han ikke vært like aktiv, men skriver fortsatt – og det han skriver virker langt mer autentisk enn før. For eksempel skriver han kort at han er bekymret for de dårlige målingene. Det er bra, det skulle jo bare mangle, i grunnen, og han skriver mer om det i bloggen han har på Origo – som oppdateres omtrent en gang i måneden, ikke særlig ofte altså. Facebookprofil har han forresten også.

Som du ser av Twitter-bildet under, svarer også Stoltenberg mange enkeltpersoner direkte, og om du leser på Twitter kan du følge lenker og lese hele samtaler:

Stoltenbergs Twitter-feed knipset lørdag 21. august, 2010.

Statsministerens kontor – altså ikke Stoltenberg selv, men apparatet rundt ham – sørger også for en Flickr-feed. Det var her jeg fant bildet over av bloggerne på Statsministerens kontor. Det er flott at bildene har Creative Commons lisens så bloggere som meg kan bruke dem. Her er kanskje Barack Obamas Flickr feed inspirasjonen. Men Obama skriver ikke på twitter egenhåndig. Grunnen til det er antageligvis både målestokken (300 millioner borgere vs Norges knappe 5 millioner) og kulturen. Presidenten skal befinne seg litt på en pidestall i USA, mens vi i Norge har et ideal om lederne våre er som folk flest, og kan ta trikken eller sykle fra Sognsvann som oss andre.

Dersom du er interessert i politisk bruk av sosiale medier så sjekk bl.a. disse bloggene:

 • Techpresident skriver mye om hvordan amerikanske politikere bruker sosiale medier
 • Bente Kalsnes jobber for Origo og blogger en god del om politikk og sosiale medier. Presentasjonen hun holdt på Personal Democracy Forum i New York i sommer om skandinavisk bruk av sosiale medier i politikken er interessant.
 • Lisbeth Klastrup er en dansk forsker som bl.a. så på hvordan danske politikere bloggerunder kommunevalgkampen i 2009. Les bloggen om dette: Walgblog.

Har du andre tips til hva vi bør følge med på når det gjelder politikk og sosiale medier?

Kategorier
Kjekt å vite

Hvordan bruke Creative commons-lisensierte bilder lovlig

De forskjellige typene Creative Commons-lisenser.
Lisens-typer

Bilder fungerer bra på nett, både som illustrasjon og blikkfang. Du kan enten bruke bilder du har tatt selv, eller bilder du kjøper rettigheter til å bruke (f.eks. fra iStockPhoto – fotografier i passe format til web-bruk koster gjerne rundt $6, og da kan du bruke dem så mye du vil) eller du kan bruke bilder som er tilgjengelig med Creative Commons (CC) lisens. Disse bildene kan du bruke gratis under visse forutsetninger: f.eks. må du alltid oppgi fotografens navn, og lenke til kilde (hvor du har funnet bilde) og til lisensen. Noen av lisensene krever at du ikke gjør endringer på bildet, eller at du ikke bruker det til kommersielle formål.

Virrvarr har skrevet en god og kortfattet forklaring på opphavsrett og Creative Commons. Her forklarer hun også hvordan man skal bruke CC bilder riktig – altså uten å stjele dem. Husk: når du bruker CC-bilder skal du alltid oppgi navnet til opphavsmannen eller -kvinnen!

Flickr er et godt sted å finne bilder med CC-lisens. Du kan søke i hver enkelt lisenstype direkte hos Flickr, eller bruke en tjeneste som FlickrCC, som legger opp søket på en måte du kanskje finner mer intuitiv.

Du kan også lese mer på de norske sidene til Creative Commons, eller på de internasjonale sidene.

Kategorier
Gode eksempler

Klag på Nextgentel på Twitter – og de svarer

Nextgentel er kjent som et firma som virkelig bruker Twitter til kundekontakt. De søker tydeligvis Twitter daglig for å se når folk nevner Nextgentel, og svarer raskt. Det som i utgangspunktet kanskje var en sint kommentar fra en frustrert kunde kan vendes om til en positiv opplevelse når kunden opplever å få raskt og direkte svar.

Kanskje særlig etter å ha ventet lenge i telefonkø.

Skjermbilde av Nextgentel sin Twitter side, fredag 20. august.
Skjermbilde av Nextgentel sin Twitter side, fredag 20. august.

SAS og andre flyselskap hadde mye nytte av å bruke Facebook til informasjon under vulkanaskeproblemene. Mange lurer på de samme spørsmålene, og kan få svar samtidig i stedet for enkeltvis på telefonen. Og iblant kan folk hjelpe hverandre uten å få svar fra kundebehandlerne. Colt Communication har en kort diskusjon av dette, med tre forslag til hvordan integrere sosiale medier i krisehåndtering.

Kategorier
Gode eksempler

Å dele lenker på Facebook

Jeg har sansen for hvordan Facebook i det siste har begynt å vise lenker som deles av flere av vennene dine eller av flere sider du er fan av. Jeg er f.eks. fan av flere leketøysbutikker i Bergen, og da ser jeg dette i News feeden min:

Skjermbilde av facebook