Kategorier

Semesterplan

Dette er en foreløpig skisse. Datoer og tidspunkt stemmer, men innhold og oppgaver er fortsatt under utvikling. Rom kommer i august.


Undervisningen foregår intensivt over mandag, onsdag og fredag i uke 35. Da blir det forelesninger fra kl 9-12 og labøvelser fra kl 13-15. Deretter arbeider dere individuelt (med kommunikasjon oss i mellom på nettet) fram til 1. oktober, når vi møtes i grupper til å diskutere prosjektene deres. Uken etter leverer dere mappene deres.
MANDAG 30. AUGUST: LYTT
 • 9-12: Forelesning, Aud ?:
  • Tidligere sosiale medier (BBSer, chat, MUDS/MOOs – og analoge sosiale medier som telefon og brev)
  • Hvordan defineres sosiale medier?
  • Overgangen fra enveis kommunikasjon i massemedier til mange-til-mange kommunikasjon i sosiale medier
  • Hvordan lese sosiale medier – RSS, lenker, aggregatorer
  • Stil og struktur – sosiale medier som episodiske, kumulative fortellinger. Hvordan er en god bloggpost eller statusmelding bygget opp?
 • 13-15: Lab
  • – Sett opp en RSS leser (f.eks. Google Reader) – skal inneholde utvalgte blogger, søkeord samt feeds fra Twitter, aviser el.l.
  • – Du jobber for Grandiosa/Røde Kors/Festspillene/Kvarteret. Finn ut hva som skrives om din organsiasjon/bedrift. Bruk Twitter søk, Facebook søk (innad i Facebook og evt http://youropenbook.org/ o.l.), bloggsøk (Bloggurat, Technorati, blogg.no, google), nyhetssøk (Kvasir nyhetssøk) og evt. andre strategier. Skriv en kort rapport i bloggen din. Husk lenker.
  • – Søk på ditt eget navn – hvordan ser du ut for andre?
  • – Sjekk egne personvernsinnstillinger i Google, Facebook osv.
 • Pensum:
 • Blogging, kapittel 1-3
ONSDAG 1. SEPTEMBER: FORTELL
 • 9-12: Forelesning, Aud ?
  • Retningslinjer for bruk av sosiale medier
  • Personvern og overvåkning (Foucaults panopticon, Orwells Big Brother – i dag: sousveillance, «Little Brother», overvåkning med mål om kommersiell gevinst)
 • Cases:
  • – Friendster
  • – Facebook og endringene deres i personverninnstillinger
  • – Google Buzz
  • – NetComs retningslinjer for sosiale medier
  • – (et eksempel på at det går dårlig å bruke sosiale medier)
 • 13-15: Lab
  • Sett opp en blogg
  • Pensum:
  • Blogging, kap 5 («Blogging Brands»)
  • boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html (8500 ord)
 • Les gjerne også:
  • Cory Doctorow: Little Brother (roman) – norsk utgave Veslebror ser deg, Samlaget 2009. (Både norsk og engelsk versjon kan lastes ned fritt eller kjøpes på papir som en vanlig bok).
  • Datatilsynet om personvern i sosiale medier (sjekk for oppdatert info her!)
  • Du bestemmer! Kampanje om personvern rettet mot ungdom.
3. DELTA
Hva gjør at folk ønsker å delta?
Dugnad eller kommersiell utnytting? (se Marika Lüders innledning til diskusjon )
Retningslinjer for deltagelse
Case:
Retningslinjer for NetCom i sosiale medier
Lab:
Gruppearbeid: Dere jobber for Røde Kors / Arbeiderpartiet / Det Akademiske Kvarter / Digital kultur på UiB / Bergen Student-TV / Kaffebaren til SiB. Dere skal lage en strategi for deres organisasjon/bedrift mobiliserer flest mulig med mål om å oppnå mer pengegaver og faste støttemedlemmer / velgere og aktive medlemmer / brukere og aktive frivillige / studenter og kjennskap til faget / seere og studenter som vil være med å lage TV / kunder. Kom opp med fem forskjellige strategier for å oppnå blest, hvor hovedpoenget er å få flest mulig folk til å lese/se budskapet deres, spre det videre og handle.
I plenum: Presenter idéene. Diskuter hvilke som vil fungere best. Er det noen idéer som fungerer bedre til å spre informasjon enn til å få til handling?
Hjemme: Skriv en bloggpost om idéene deres, og/eller om diskusjonen.
Pensum:
The Cluetrain Manifesto
Luders, Marika: Dugnad eller kommersiell utnytting?
Vederhus, Øyvind. Retningslinjer for NetCom i sosiale medier. Februar 2009. (Sjekk for oppdatert utgave)
Les gjerne også:
Boudreaux, Chris. Online Database of Social Media Policies . http://socialmediagovernance.com/policies.php
x

x1. LYTT
Mandag 30. august
9-12: Forelesning, Aud ?:
Tidligere sosiale medier (BBSer, chat, MUDS/MOOs – og analoge sosiale medier som telefon og brev)Hvordan defineres sosiale medier? Overgangen fra enveis kommunikasjon i massemedier til mange-til-mange kommunikasjon i sosiale medierHvordan lese sosiale medier – RSS, lenker, aggregatorerStil og struktur – sosiale medier som episodiske, kumulative fortellinger. Hvordan er en god bloggpost eller statusmelding bygget opp? 13-15: Lab
– Sett opp en RSS leser (f.eks. Google Reader) – skal inneholde utvalgte blogger, søkeord samt feeds fra Twitter, aviser el.l. – Du jobber for Grandiosa/Røde Kors/Festspillene/Kvarteret. Finn ut hva som skrives om din organsiasjon/bedrift. Bruk Twitter søk, Facebook søk (innad i Facebook og evt http://youropenbook.org/ o.l.), bloggsøk (Bloggurat, Technorati, blogg.no, google), nyhetssøk (Kvasir nyhetssøk) og evt. andre strategier. Skriv en kort rapport i bloggen din. Husk lenker.- Søk på ditt eget navn – hvordan ser du ut for andre?- Sjekk egne personvernsinnstillinger i Google, Facebook osv.
Pensum:Blogging, kapittel 1-3
2: FORTELL
Onsdag 1. september
9-12: Forelesning, Aud ?
Retningslinjer for bruk av sosiale medierPersonvern og overvåkning (Foucaults panopticon, Orwells Big Brother – i dag: sousveillance, «Little Brother», overvåkning med mål om kommersiell gevinst)

Cases: – Friendster- Facebook og endringene deres i personverninnstillinger- Google Buzz- NetComs retningslinjer for sosiale medier- (et eksempel på at det går dårlig å bruke sosiale medier)
13-15: Lab
Sett opp en blogg

Pensum:
Blogging, kap 5 («Blogging Brands»)boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html (8500 ord)Les gjerne også:

Cory Doctorow: Little Brother (roman) – norsk utgave Veslebror ser deg, Samlaget 2009. (Både norsk og engelsk versjon kan lastes ned fritt eller kjøpes på papir som en vanlig bok).Datatilsynet om personvern i sosiale medier (sjekk for oppdatert info her!)Du bestemmer! Kampanje om personvern rettet mot ungdom.

3. DELTA
Hva gjør at folk ønsker å delta?Dugnad eller kommersiell utnytting? (se Marika Lüders innledning til diskusjon ) Retningslinjer for deltagelse
Case:
Retningslinjer for NetCom i sosiale medier

Lab:
Gruppearbeid: Dere jobber for Røde Kors / Arbeiderpartiet / Det Akademiske Kvarter / Digital kultur på UiB / Bergen Student-TV / Kaffebaren til SiB. Dere skal lage en strategi for deres organisasjon/bedrift mobiliserer flest mulig med mål om å oppnå mer pengegaver og faste støttemedlemmer / velgere og aktive medlemmer / brukere og aktive frivillige / studenter og kjennskap til faget / seere og studenter som vil være med å lage TV / kunder. Kom opp med fem forskjellige strategier for å oppnå blest, hvor hovedpoenget er å få flest mulig folk til å lese/se budskapet deres, spre det videre og handle.I plenum: Presenter idéene. Diskuter hvilke som vil fungere best. Er det noen idéer som fungerer bedre til å spre informasjon enn til å få til handling?Hjemme: Skriv en bloggpost om idéene deres, og/eller om diskusjonen.Pensum:
The Cluetrain ManifestoLuders, Marika: Dugnad eller kommersiell utnytting? Vederhus, Øyvind. Retningslinjer for NetCom i sosiale medier. Februar 2009. (Sjekk for oppdatert utgave)
Les gjerne også:
Boudreaux, Chris. Online Database of Social Media Policies . http://socialmediagovernance.com/policies.php