Kategorier

Studieplan

<strong>DIKULT110: Kommunikasjon i sosiale medier </strong>er et 5 studiepoengsemne som gis over fire uker ved Universitetet i Bergen høsten 2010. Undervisningen foregår intensivt over tre dager (i uke 35), etterfulgt av tre ukers egenarbeid med nettkommunikasjon før levering av mapper som vurderes og bestemmer karakter. Se <a href=»http://studentportal.uib.no/index.php?link_id=2227&amp;sublink_id=&amp;toplink_id=2411&amp;mode=show_page&amp;content_id=686&amp;modus=vis_emne&amp;kode=DIKULT110&amp;periode=2010h»>fullstendig studieplan</a> på UiBs nettsider og <a href=»http://dikult110.wordpress.com/semesterplan/»>semesterplan</a> her i bloggen. <h4>Mål og innhald: <span style=»font-weight:normal;»>Dette emnet set fokus på overgangen frå einsretta formidling til kommunikasjon mellom mange i sosiale medium der store delar av innhaldet er laga av brukarane sjølv. Studentane skal få teoretisk og praktisk dugleik i å bruke og skrive for sosiale medium som bloggar, Facebook, Twitter, YouTube m.m. til å spreie informasjon og delta i samtalar om eit tema, ein organisasjon, ein bedrift eller ei politisk retning.</span></h4> <h4>Læringsutbyte/resultat: <span style=»font-weight:normal;»>Etter gjennomført kurs skal studentane kunne:</span></h4> – gjere greie for grunnleggjande teoriar om sosiale nettverk og historia bak dagens sosiale medium – gi døme på suksessfulle og feilslåtte forsøk på å nå ut i sosiale medium og drøfte årsakene til at dei har lukkast eller ikkje – planleggje og utføre ein kampanje i sosiale medium for å spreie kunnskap om eit tema, ein organisasjon eller ein bedrift – setje opp ein blogg og ei profilside på ein sosial nettverksstad