Kategorier
Teori

Disseminasjon og dialog

Massekommunikasjon gjorde at det var billigst å sende ut samme budskap til millioner av mennesker. Man var fornøyd dersom man fikk 1% napp.

Dette er disseminasjons-modellen, som jeg i boken Blogging (s 35-36) forklarer ligner på lignelsen om såkornet i bibelen – såmannen strør ut såkorn uten å bekymre seg for hvor det lander, og selv om mye faller på stengrunn, så faller noe i god jord og bærer frukt.

Sosiale medier fungerer omvendt, og følger dialog-modellen som Platon argumenterer for i Faidros og andre steder. Platon mener at man får best utbytte ved å plante sine frø i fruktbar jod og stelle godt med dem – altså å velge mottakere for et budskap med omhu og gå i dialog med dem for å overbevise dem eller lære dem opp.

Dette skriver også Kristine Lowe om. Hun siterer Adriana Lukas som sier «When I blog I get attention, it’s not monetized, but the value is there… It’s who, not how many, who reads your blog that’s important. I would rather have 1000 important readers than 100,000 random readers, if impact is why I blog.»

Bildet er takk av Flickr-brukeren --Tico--, som ikke har oppgitt fullt navn, men som har lisensiert bildet som Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic.