Kategorier
Undervisning og eksamen

Vurderingsmappen bestemmer karakteren din

Karakter blir gitt ut fra vurdering av en mappe som skal inneholde følgende:

  • praktisk prosjekt: en profilside på et sosialt nettsted for en organisasjon eller bedrift. Organisasjonen kan vere fiktiv og bare for øvelsens skyld eller en kan velge en organisasjon en har tilknyting til.
  • en blogg med refleksjonstekster om de temaer som en diskuterer i emnet. Bloggen skal ha minst ti postar. Studenten skal peke ut tre av disse som særleg tellende, og disse skal til sammen utgjøre minimum 1200 ord. En av de utvalgte postene skal diskutere valg gjort i oppsettet av profilsiden som utgjør første del av mappen og skal dessutan skissere en strategiplan for hvordan en tenker at en kan arbeide videre med kommunikasjon i sosiale medier for den aktuelle organisasjonen.

Mappen skal leveres innen 11. oktober, 2010, kl 12:00. Dette gjøres ved at du lager et dokument (PDF, txt eller Word) som skal inneholde URL til profilsiden og til bloggen din. Husk studentnummer (ikke navn) og emnekoden DIKULT110. Dette lastes opp til eksamensmappen for emnet i Studentportalen (Mi side).

Fotograf: Ketil Born ved Nasjonalbiblioteket. Creative Commons lisens Attribution 2.0 Generic
Fotograf: Ketil Born ved Nasjonalbiblioteket. Creative Commons lisens Attribution 2.0 Generic